Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Schuldhulpverlening succesvol in Utrecht

maandag 3 maart 2014

De  aanpak van de gemeente Utrecht  om mensen met schulden te helpen blijkt succesvol.  Sinds de start van de nieuwe methode is ruim driekwart van de schuldregelingen geslaagd. Voorheen was dit nog minder dan de helft. De nieuwe schuldhulp methodiek is er primair op gericht om gedrag bij de mensen met schulden te veranderen.  Iets wat volgens  de gemeente Utrecht in de oude werkwijze nauwelijks gebeurde.  

In de nieuwe aanpak om de schulden bij mensen terug te dringen  zijn de deelnemers verplicht om binnen 3 weken aan een cursus deel te nemen.  In de cursus  leren de deelnemers  om een thuisadministratie op te zetten en hoe ze met geld om moeten gaan. Ook worden de deelnemers geschoold in het opstellen van  een begroting en hoe ze financiële steun kunnen krijgen.  Verder ligt er binnen 2 maanden een individueel schuldhulpplan klaar.  Dit duurde voorheen soms meer dan 6 maanden. Uit tal van onderzoeken is gebleken dat een snelle interventie nodig is om de mensen die in de schulden zitten te helpen.  Ook kan de deelnemer een beroep doen op een sociaal werker of een vrijwilliger. Ook richt de gemeente Utrecht zich nu meer op kleine zelfstandigen , ZZP/ers die door de economische crises in de financieële problemen zijn gekomen. Volgende jaar (2015) start de gemeente Utrecht met buurteams om mensen met betalingsachterstanden te helpen zodat ze niet nog verder in de schulden komen.