Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Stelsel schuldhulpverlening bankroet

donderdag 8 mei 2014

Nieuw onderzoek laat zien dat de gemeentelijke schuldhulpverlening een veel te rooskleurig beeld geeft van de schuldenproblematiek en de eigen resultaten oppoetsen. Werkelijke situatie is volgens onderzoeker Peter Westen alarmerend. Volgens Westen worden definities verruimd, statistieken aangepast en creatief jargon gehanteerd om zo de “verbeterde” resultaten te laten zien. De schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voldoet volgens de onderzoeker wel.

Deze week verschijnt er een artikel in de Groene Amsterdammer over het onderzoek dat Westen in opdacht van de Onafhankelijke Partij Drenthe (lid van de onafhankelijk Senaatsfractie in de Eerste kamer) uitvoerde. De conclusies in het rapport ‘Prestatie-analyse schuldhulpverlening versus wettelijke schuldsanering’ zijn verbijsterend.  De onderzoeker laat door middel van diverse data-analyses zien dat het functioneren van het schuldhulpverlening stelsel nogal te wensen over laat. Volgens de onderzoeker maken de schuldhulp bureau’s de resultaten mooier dan ze in werkelijkheid zijn. De cijfers zijn volgens Westen eerder dramatisch: meer dan 1 miljoen huishoudens kampen met problematische schulden maar zijn (nog) niet bekend bij de officiële schuldhulpverleningsinstanties.

De schuldsanering in het kader van de WNSP (wet schuldsanering Natuurlijk personen) blijkt daarentegen succesvoller. De rechter benoemt een bewindvoerder die de schulden saneert  en kan meer dwingend optreden naar schuldeisers.  Het blijkt dat er 2,5 keer vaker een oplossing tot stand komt dan bij de schuldhulpverlening volgens het minnelijke traject. Bij de gewone schuldhulpverlening blijk het rendement slechts 15 procent te zijn. De Socialistische Partij heeft inmiddels al aangekondigd om op basis van dit onderzoek kamervragen te gaan stellen.