Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Utrecht gaat schuldproblemen onder jongeren aanpakken

dinsdag 26 april 2016

Meer dan 35000 Utrechters hebben financiële problemen of kampen met problematische schulden. De gemeente Utrecht zet dit jaar en de komende jaar flink in om het aantal mensen met problematische schulden terug te brengen.  Met name het verminderen van schulden onder jongeren tussen de 14 en 18 jaar is daarbij belangrijk.  Het blijkt dat jongeren die sneller geholpen worden vaak lagere schulden hebben.

 Het blijkt uit diverse onderzoeken dat mensen met schulden niet eerder hulp gaan zoeken als het water hen tot aan de lippen staat.  De schuldenlast is dan zo hoog dat dit veel moeilijker is terug te dringen en zijn de maatschappelijk kosten hoog.  Een vroege signalering is daarbij essentieel om de schuldenproblematiek te verminderen . Dit geldt vooral voor jongeren. Uit een onderzoek van het NIBUD kwam naar voren dat meer dan 20 procent van de MBO scholieren te kampen hebben met schulden. De schuldenlast onder jongeren zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Was dit in 2011 gemiddeld nog 1700 Euro, nu ligt het gemiddelde schuld  op 3500 euro.  Alle betrokken organisaties zijn er van doordrongen dat hier een urgent probleem ligt.  

De gemeente Utrecht heeft samen met alle betrokken organisaties een nieuwe aanpak opgestart  om de schuldenproblematiek onder jongeren te verminderen.  Deze aanpak richt zich vooral op het sneller signaleren van schulden en het voor jongeren gemakkelijker te maken om hulp te zoeken.