Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Seniorbanking voor ouderen als alternatief toenemende digitalisering betalingsverkeer

vrijdag 31 januari 2014

De laatste jaren is het gebruik van fysieke betaaldiensten (zoals het betalen met de acceptgiro kaart)  sterk afgenomen en wordt steeds vaker via internet betaald. Toch zijn er veel mensen die moeite hebben met de toenemende digitalisering zoals (kwetsbare) ouderen, personen met een functiebeperking en laagopgeleiden.

Er zijn op dit moment te weinig alternatieve mogelijkheden voor deze groepen beschikbaar. De ouderenbonden ontvangen steeds meer signalen van ouderen die problemen ondervinden met het betalen via internet. Zij dringen er bij de Tweede Kamer op aan dat er blijvend aandacht moet uitgaan voor deze groepen en roepen op om de  toegankelijkheid van de digitale betalingsverkeer te verbeteren.  Verder pleiten zij ervoor om de fysieke betaaldiensten te handhaven totdat er ook voor deze groepen bruikbare alternatieven zijn ontwikkeld.  Een andere niet  genoemde reden is dat banken deze doelgroep links laat liggen en het bieden van een persoonlijke service  gewoon  niet winstgevend genoeg is.  

Steeds meer budgetbeheerders en bewindvoerders bieden  een nieuwe service als seniorbanking aan om ouderen en andere kwetsbare groepen te helpen met de financiële administratie.  De overheid zou dit kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de kosten voor budgetcoaching of seniorbanking te vergoeden, zodat ook deze groepen op een normale manier kunnen deelnemen in het maatschappelijk verkeer.