Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Veel senioren hebben geldzorgen

21 augustus 2016

ANBO Voorzitter wil forse verlaging van het verplichte eigen risico zorgverzekering.

Uit een onlangs gehouden enquête van de ouderenorganisatie ANBO bleek dat ouderen zich steeds meer zorgen over de toekomstige financiële draagkracht. Door de toenemende kosten van de zorg en levensonderhoud komt de inkomenspositie van de gepensioneerden steeds zwaarder onder druk. Zelfs een derde van de ouderen geeft aan ernstige geldzorgen te hebben.

Deze alarmerende cijfers is de uitkomst van een onlangs gehouden enquête onder 1700 gepensioneerden van de ouderenbond.  Ieder jaar stijgen de kosten van levensonderhoud en van de zorg. Ouderen gaan er volgend jaar weer flink op achteruit in vergelijking met de mensen met werk terwijl de kosten wel jaarlijks toenemen.  Voorzitter De Haan van de ouderenbond Anbo noemt dit in het Algemeen Dagblad `onaanvaardbaar` en het tij moet worden gekeerd`.

Ouderen profiteren nauwelijks van het economisch herstel. De Haan pleit voor gerichte oplossingen, zoals het verlagen van het verplicht eigen risico met 100 euro naar 285 Euro.  “Dit zal vooral de ouderen met hoge zorgkosten en een laag inkomen direct helpen“ .  Een andere maatregel waar de ANBO voor pleit is het versoepelen van de regels voor de pensioenfondsen. De pensioenfondsen moeten makkelijker kunnen indexeren.

He verhogen van de AOW ziet De Haan echter niet als een goede oplossing. De AOW is voor iedereen hetzelfde, hierdoor profiteren ook de ouderen die wel goed in de slappe was zitten. De ANBO  wil juist dat  senioren met een laag inkomen én met hogere zorgkosten worden ontzien.