Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Kinderarmoede in Nederland nog steeds probleem

woensdag 12 april 2017

Ondanks allerlei maatregelen van de overheid groeien in Nederland nog steeds kinderen op in armoede. De Sociaal Economische Raad heeft nu een advies geformuleerd om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terug te dringen. 

lees verder