Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Eenzijdige berichtgeving Nieuwsuur omtrent kwaliteit bewindvoering

maandag 28 mei 2018

Onlangs kwam het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (VARA/NPO) met een nieuwsitem omtrent de kwaliteit van bewindvoering, waarvan de algehele teneur was dat deze ver onder de maat zou zijn. Zo werd de markt voor bewindvoering een booming business genoemd, waar snelle jongens die het niet zo nauw nemen met de regels de zakken vullen dankzij de ellende van anderen. Dit beeld is onjuist.

lees verder

Gemeente Deventer haalt bakzeil in conflict met bewindvoerders

woensdag 13 december 2017

De gemeente Deventer is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) flink op de vingers getikt. Een particuliere bewindvoerder uit Deventer heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het feit dat de gemeente sinds 2017 geen particuliere bewindvoering meer vergoed maar alleen nog bewindvoering van de eigen schuldhulpverleningsdienst (BAD) financiert. Oneerlijke concurrentie is het oordeel van de ACM. Een gemeente mag géén publiek geld inzetten voor commerciële activiteiten. 

lees verder

Nieuwe richtlijnen om sneller financieel misbruik bij ouderen te signaleren

zaterdag 2 december 2017

In Nederland zijn bijna 300000 mensen die lijden aan een vorm van dementie,  zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Bij deze groep gaan de verstandelijke vermogens, zoals geheugen in een betrekkelijk korte tijd enorm achteruit. Een medicijn die dementie kan genezen is nog niet gevonden.

lees verder

Bewindvoerders Deventer kwaad op gemeente

26 februari 2017

De bewindvoerders in de gemeente Deventer voelen zich behoorlijk aan de kant gezet door de gemeente.  De gemeente Deventer is met ingang van dit jaar begonnen met de uitvoering van bewindvoering of beschermingsbewind. De bewindvoerders  zien dit niet alleen als broodroof maar vinden dat de gemeente ook juridisch haar boekje te buiten gaat.  De bewindvoerders hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt. 

lees verder

Dementie oorzaak toename aantal bewindvoeringen

donderdag 16 februari 2017

Het afgelopen jaar (2016) is het aantal mensen dat onder een vorm van bewind, staan gestegen met ruim 20000 naar meer dan 320000 personen. Het gaat hierom beschermingsbewind of bewindvoering, curatele en mentorschap.  Meer dan 250000 mensen hebben een bewindvoerder of staan onder curatele omdat ze niet in staat zijn de eigen financiën te regelen. Ook dit is met ruim 20000 mensen toegenomen. Deze gegevens maakte de raad voor de rechtspraak onlangs bekend. 

lees verder

Ook Apeldoorn wil bezuinigen op beschermingsbewind

vrijdag 25 december 2015

De gemeente Apeldoorn is van plan om de vergoeding die mensen met schulden voor hun bewindvoerder krijgen niet meer te voldoen. De gemeente denkt een beter alternatief voor de dure bewindvoerder te hebben. 

lees verder

Divosa en VNG ongerust over kosten beschermingbewind

4 oktober 2015

In een brief aan de vaste Kamercommissie ZSW heeft DIVOSA en de VNG haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de forse toename van mensen die beschermingsbewind krijgen. Dit zorgt voor een toename van de uitgaven voor bijzondere bijstand waar de kosten voor beschermingsbewind uit worden betaald. De gemeenten willen meer sturingsmogelijkheden om de toename het hoofd te bieden. 

lees verder

Dementie en financiën

maandag 10 augustus 2015

Dementie is een veel voorkomende ziekte bij ouderen. Iemand met dementie is vaak achterdochtig, vergeetachtig, ongeremd en heeft een verminderd beoordelingsvermogen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor iemands financiën. Wanneer er dementie geconstateerd wordt dan neemt vaak de partner of één van de kinderen het financiële beheer over. Soms loopt dit niet geheel volgens de juiste juridische regels. 

lees verder

Bewindvoerdersorganisatie boos op ABN AMRO

vrijdag 31 juli 2015

Voorzitter Mastwijk van de Branchevereniging van Profesionele bewindvoerders en Inkomensbeheerders heeft felle kritiek geuit op de ABN AMRO bank. De bank heeft sinds mei 2015 de tarieven op het aanhouden van een bankrekening fors verhoogd.

lees verder

Flinke toename aantal bewindvoeringen regio Twente

vrijdag 19 juni 2015

Steeds meer huishoudens in de regio Twente staan onder bewindvoering. Sinds 2010 zijn er maar liefst twaalf keer zoveel personen waarvoor een bewindvoerder is aangesteld.

lees verder

Pagina's