Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Bewindvoerders Deventer kwaad op gemeente

26 februari 2017

De bewindvoerders in de gemeente Deventer voelen zich behoorlijk aan de kant gezet door de gemeente.  De gemeente Deventer is met ingang van dit jaar begonnen met de uitvoering van bewindvoering of beschermingsbewind. De bewindvoerders  zien dit niet alleen als broodroof maar vinden dat de gemeente ook juridisch haar boekje te buiten gaat.  De bewindvoerders hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt. 

lees verder

Dementie oorzaak toename aantal bewindvoeringen

donderdag 16 februari 2017

Het afgelopen jaar (2016) is het aantal mensen dat onder een vorm van bewind, staan gestegen met ruim 20000 naar meer dan 320000 personen. Het gaat hierom beschermingsbewind of bewindvoering, curatele en mentorschap.  Meer dan 250000 mensen hebben een bewindvoerder of staan onder curatele omdat ze niet in staat zijn de eigen financiën te regelen. Ook dit is met ruim 20000 mensen toegenomen. Deze gegevens maakte de raad voor de rechtspraak onlangs bekend. 

lees verder

Ook Apeldoorn wil bezuinigen op beschermingsbewind

vrijdag 25 december 2015

De gemeente Apeldoorn is van plan om de vergoeding die mensen met schulden voor hun bewindvoerder krijgen niet meer te voldoen. De gemeente denkt een beter alternatief voor de dure bewindvoerder te hebben. 

lees verder

Divosa en VNG ongerust over kosten beschermingbewind

4 oktober 2015

In een brief aan de vaste Kamercommissie ZSW heeft DIVOSA en de VNG haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de forse toename van mensen die beschermingsbewind krijgen. Dit zorgt voor een toename van de uitgaven voor bijzondere bijstand waar de kosten voor beschermingsbewind uit worden betaald. De gemeenten willen meer sturingsmogelijkheden om de toename het hoofd te bieden. 

lees verder

Dementie en financiën

maandag 10 augustus 2015

Dementie is een veel voorkomende ziekte bij ouderen. Iemand met dementie is vaak achterdochtig, vergeetachtig, ongeremd en heeft een verminderd beoordelingsvermogen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor iemands financiën. Wanneer er dementie geconstateerd wordt dan neemt vaak de partner of één van de kinderen het financiële beheer over. Soms loopt dit niet geheel volgens de juiste juridische regels. 

lees verder

Bewindvoerdersorganisatie boos op ABN AMRO

vrijdag 31 juli 2015

Voorzitter Mastwijk van de Branchevereniging van Profesionele bewindvoerders en Inkomensbeheerders heeft felle kritiek geuit op de ABN AMRO bank. De bank heeft sinds mei 2015 de tarieven op het aanhouden van een bankrekening fors verhoogd.

lees verder

Flinke toename aantal bewindvoeringen regio Twente

vrijdag 19 juni 2015

Steeds meer huishoudens in de regio Twente staan onder bewindvoering. Sinds 2010 zijn er maar liefst twaalf keer zoveel personen waarvoor een bewindvoerder is aangesteld.

lees verder

Pilot Budgetondersteuning Op Maat (BOOM) in Arnhem niet succesvol

donderdag 19 maart 2015

De gemeente Arnhem is in september 2014 gestart met het proefproject budgetondersteuning Op Maat BOOM voor mensen die diep in de schulden zitten. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de proef nog niet succesvol is.

lees verder

Nationale Ombudsman: Bewindvoering niet altijd nodig voor beheer persoonsgebonden budget.

vrijdag 13 maart 2015

Volgens de Nationale Ombudsman is bewindvoering niet nodig om een persoonsgebonden budget (PGB) te beheren.  In sommige gevallen zou ook een notariële volmacht volstaan. Een praktijk casus werd onlangs beschreven op de website van de Nationale Ombudsman.

lees verder

Nieuwe beloningsregels voor bewindvoerders en curatoren

maandag 1 december 2014

Met ingang van januari 2015 wordt de nieuwe beloningsregel voor bewindvoerders  en curatoren van kracht.  Tot aan deze datum werd het honorarium voor bewindvoerders en curatoren vastgesteld door de individuele kantonrechters op basis van de richtlijnen van het LOVCK. Deze aanbevelingen waren voor de individuele kantonrechters niet bindend en hierdoor kon het dus voorkomen dat bewindvoerders al naar gelang in het arrondissement waar ze werkzaam zijn verschillende beloningen ontvingen voor de verrichte werkzaamheden.

lees verder

Pagina's