Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Steeds meer mensen in de bijstand

donderdag 22 december 2016

De mensen die gebruik maken van de Bijstand blijft groeien. Ook dit jaar (2016) is er  sprake van een toename van het aantal Bijstandsgerechtigden. De toename staat in schril contrast met de groeiende economie.   Het totaal aantal personen met een bijstanduitkering  was  begin dit jaar ongeveer 450000. Deze cijfers zijn gepubliceerd door DIVOSA in de jaarlijkse Bijstandsmonitor.  

lees verder

Flinke groei mensen in de bijstand

maandag 29 februari 2016

Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) is in 2015 het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 16000 gestegen naar een totaal van 450000. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden neemt al sinds 2009 toe.

lees verder