Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Jongeren met schulden hebben praktische steun nodig om grip te krijgen op hun schulden

dinsdag 10 september 2013

Volgens het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) hebben de jongeren met schulden met name praktische steun nodig van begeleiders om grip te krijgen op hun schulden. Jongeren geven aan vooral te lijden onder de stress die deze schulden met zich meebrengt. Een budgetbeheerder of budgetcoach die de inkomsten en uitgaven beheert en de schuldeisers op een afstand weet te houden  kan deze stress wegnemen.

lees verder