Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Arnhem krijgt € 100000 voor schuldhulp aan jongeren

vrijdag 1 december 2017

Gemeente Arnhem heeft van de Dullertstichting een bedrag van € 1000000 gekregen voor het opzetten van allerlei projecten in het kader van  hulpverlening aan Arnhemse Jongeren met schulden.  Veel Arnhemse jongeren kampen met schulden waarvan een aantal jongeren zelfs problematische schulden hebben en geholpen moeten worden met de gemeentelijk schuldhulpverlening. 

lees verder

D66 Arnhem wil fonds voor opkopen van schulden bij jongeren

vrijdag 27 oktober 2017

De raadsfractie van D66 in Arnhem wil iets doen voor de Arnhemse  jongeren met schulden. Het idee is om een fonds op te zetten die de schulden van de jongeren gaat opkopen.  In het fonds moet enkele miljoenen worden gestort. Het kan volgens D66 gefinancierd worden uit de ruimte van de begroting die vrij besteedbaar is zo meldt de Gelderlander. In Den Haag en Utrecht zijn vergelijkbare projecten van start gegaan.

lees verder

Jongeren met schulden in Utrecht krijgen hulp van gemeente

maandag 3 juli 2017

Gemeente Utrecht start met een schuldhulp programma om  jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar met  zware schulden  te helpen. De gemeente Utrecht komt met een pakket aan maatregelen waarbij het overnemen van de schulden een onderdeel van is.

lees verder

Utrecht gaat schuldproblemen onder jongeren aanpakken

dinsdag 26 april 2016

Meer dan 35000 Utrechters hebben financiële problemen of kampen met problematische schulden. De gemeente Utrecht zet dit jaar en de komende jaar flink in om het aantal mensen met problematische schulden terug te brengen.  Met name het verminderen van schulden onder jongeren tussen de 14 en 18 jaar is daarbij belangrijk.  Het blijkt dat jongeren die sneller geholpen worden vaak lagere schulden hebben.

lees verder

Schulden nemen nog steeds toe

zaterdag 14 juni 2014

Onderzoek van MotivAction: 40 procent van de Nederlanders kan net alle rekeningen betalen, 13 procent van de Nederlanders maakt schulden.

lees verder

Veel Amsterdamse jongeren in de schulden

zaterdag 19 april 2014

In het afgelopen jaar hebben zich meer dan 2500 Amsterdamse jongeren gemeld bij de schuldhulpverlening. De jongeren hebben de meeste schulden bij de telefoonproviders, zorgverzekeraars en bij de studiefinanciering.

lees verder

PVDA pleit voor sneller ingrijpen bij schulden

maandag 24 februari 2014

De PvdA Tweede Kamerleden Mariet Hamer en Tuhanan Kuzu hebben een actieplan plan gepresenteerd om mensen met schulden sneller te helpen. Het 6 puntenplan heeft als hoofddoel om uit de hand lopende schulden eerder te onderkennen en om daarna gericht te kunnen ingrijpen. Opmerkelijk is dat de PVDA fractieleden ook pleiten om private schuldhulpverlening onder strikte voorwaarden niet langer te verbieden.

lees verder

Jongeren met schulden hebben praktische steun nodig om grip te krijgen op hun schulden

dinsdag 10 september 2013

Volgens het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) hebben de jongeren met schulden met name praktische steun nodig van begeleiders om grip te krijgen op hun schulden. Jongeren geven aan vooral te lijden onder de stress die deze schulden met zich meebrengt. Een budgetbeheerder of budgetcoach die de inkomsten en uitgaven beheert en de schuldeisers op een afstand weet te houden  kan deze stress wegnemen.

lees verder