Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Mobility Mentoring : Een nieuwe methodiek voor schuldhulpverlening

11 juni 2017

Sedert enige tijd doet een nieuwe methode voor armoedebestrijding zijn intrede. Mobility Mentoring is een uit de Verenigde Staten afkomstige methode om mensen met schulden blijvend uit de armoede te halen. Inmiddels hebben veel gemeente belangstelling voor deze nieuwe interventie methode.

lees verder