Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Armoede blijft groeien in Nederland

vrijdag 10 februari 2017

Aantal huishoudens die 4 jaar of langer onder de inkomensgrens zaten steeg in 2015 tot meer dan 220000 huishoudens. Het inkomensplaatje van de Nederlandse huishoudens verslechtert. Het CBS maakt bekend dat het aantal huishoudens dat onder de lage inkomensgrens zit in 2015 is gestegen naar 626000 huishoudens. De inkomensgrens is gesteld voor € 1030 voor een alleenstaande en ruim € 1930 voor een gezin met 2 kinderen. Meer dan 220000 huishoudens zitten al 4 jaar of langer onder deze grens. 

lees verder

Gemeente Nijmegen zet de aanval in tegen armoede en schulden

woensdag 22 april 2015

De gemeente Nijmegen wil de komende jaren extra middelen beschikbaar stellen om een nieuwe impuls te geven aan armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

lees verder

Nationale Ombudsman: Bewindvoering niet altijd nodig voor beheer persoonsgebonden budget.

vrijdag 13 maart 2015

Volgens de Nationale Ombudsman is bewindvoering niet nodig om een persoonsgebonden budget (PGB) te beheren.  In sommige gevallen zou ook een notariële volmacht volstaan. Een praktijk casus werd onlangs beschreven op de website van de Nationale Ombudsman.

lees verder

Schuldhulp Nijmegen start speciale gespreksgroep voor mensen met schulden

vrijdag 14 februari 2014

NIM Maatschappelijk werk en Buro Schuldhulpverlening in Nijmegen starten met een speciale gespreksgroep voor mensen met schulden. De deelnemers van de gespreksgroep zijn mensen met financiële problemen en die  dieper in de schulden dreigen te komen. De onderwerpen die in de gespreksgroep aan bod komen zijn onder andere het leren om beter met geld om te gaan en het vinden van een goed evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven.

lees verder

Bewindvoering aanvragen in Nijmegen

Bewindvoering Nijmegen

Door een beperking of een ziekte zoals bijvoorbeeld dementie kunnen mensen niet goed beoordelen welke gevolgen een gekozen keuze kan hebben. De rechter kan dan een bewindvoerder aanwijzen als vertegenwoorder. De bewindvoerder heeft de primaire taak om de financiële zaken van de cliënt te beheren.