Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Nieuwe informatieportal voor advies en hulp over “huis onder water”

vrijdag 27 februari 2015

Het  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en  de Vereniging voor Sociaal Bankieren en Schuldhulpverlening (NVVK) hebben samen een nieuwe internetplatform opgezet voor woningeigenaren van wie de woning “onder water staan”.

lees verder

Kwaliteit schuldhulpverlening in gemeente De ronde Venen niet goed

maandag 3 maart 2014

Het regent klachten over de kwaliteit van de schuldhulpverlening in de gemeente Ronde venen.  De gemeente heeft de schuldhulpverlening uitbesteed aan het gespecialiseerde bureau Daniel Dekkers.

lees verder

Schuldhulpverlening succesvol in Utrecht

maandag 3 maart 2014

De  aanpak van de gemeente Utrecht  om mensen met schulden te helpen blijkt succesvol.  Sinds de start van de nieuwe methode is ruim driekwart van de schuldregelingen geslaagd.  De nieuwe schuldhulp methodiek is er primair op gericht om gedrag bij de mensen met schulden te veranderen.  Iets wat volgens  de gemeente Utrecht in de oude werkwijze nauwelijks gebeurde.  

lees verder

Christen Unie Tiel wil vrijwilligers inzetten als schuldhulp

vrijdag 21 februari 2014

Steeds meer gezinnen in de Gemeente Tiel komen door de voortdurende economische crises in de schulden.  Volgens Jolanda Stoeten van de Christen Unie dient er een goed en snelle schuldhulpverlening te zijn.   De Christen Unie richt zich vooral op de preventie van schulden en ondersteuning van de gezinnen.

lees verder

Schuldhulp Nijmegen start speciale gespreksgroep voor mensen met schulden

vrijdag 14 februari 2014

NIM Maatschappelijk werk en Buro Schuldhulpverlening in Nijmegen starten met een speciale gespreksgroep voor mensen met schulden. De deelnemers van de gespreksgroep zijn mensen met financiële problemen en die  dieper in de schulden dreigen te komen. De onderwerpen die in de gespreksgroep aan bod komen zijn onder andere het leren om beter met geld om te gaan en het vinden van een goed evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven.

lees verder

Meer geld voor schuldhulp in Arnhem

donderdag 9 januari 2014

De Arnhemse PvdA vindt dat de gemeente Arnhem meer geld moet besteden voor schuldhulp. Dit is het standpunt dat de partij zal uitdragen in de verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Volgens de Arnhemse PvdA moet de capaciteit bij de schuldhulpverlening dringend verhoogd worden om zo de wachtlijsten te verkleinen.

lees verder

"Mensen met schulden met meer respect behandelen".

22 juli 2012

Volgens de Nationale ombudsman moeten mensen met schulden met meer respect worden behandeld. Dit stelt de Nationale ombudsman in het rapport “'Schulden komen nooit alleen, aandachtspunten voor de schuldhulpverlening“ dat begin dit jaar is verschenen. Mensen met schulden voelen zich totaal niet serieus genomen. In de ogen van de schuldhulpverlener zijn ze zelf schuldig aan hun situatie terwijl dit meestal niet terecht is. Mensen met schulden ervaren steeds vaker de overheid als een obstakel bij het oplossen van de problemen.

lees verder