Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

In de schulden door overheid

dinsdag 16 mei 2017

Dat men in Nederland dikwijls het paard achter de wagen spant blijkt wel uit het feit hoe in Nederland de schuldenproblematiek is geregeld. Het is mogelijk om door het beleid van de overheid in de schulden te komen waarbij je vervolgens bij dezelfde overheid moet aankloppen om weer uit de schulden te komen.

lees verder

Campagne schuldvrij gelanceerd

vrijdag 20 oktober 2017

Teveel Nederlanders kampen met schulden. Volgens onderzoek zijn er meer dan een half miljoen huishoudens die maandelijks niet rond kunnen komen en elk dubbeltje moeten omdraaien voor het wordt uitgegeven. Het is niet zo dat mensen niet kunnen omgaan met geld en meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Ook de hulpverlening schiet vaak tekort. Naar aanleiding van de documentaire “schuldigen” van de “Correspondent” hebben de makers nu de campagne Schuldvrij gelanceerd. Het doel is om de problemen in de schuldenindustrie aan de kaak te stellen.

lees verder

Schuldhulpverlening niet voor iedereen met schulden

woensdag 12 juli 2017

Het blijkt dat bepaalde groepen  worden buitengesloten als het gaat om  de toegang tot schuldhulpverlening.  Het betreft hier mensen met een koophuis, ZZP-ers en mensen die in een echtscheidingsprocedure zitten. De ombudsman heeft zijn zorgen hierover geuit en gaat een nieuw onderzoek in stellen naar het voorkomen van deze uitsluiting.

lees verder

Schuldhulpverlening moeilijk voor verstandelijk gehandicapten

woensdag 21 juni 2017

Het blijkt dat mensen met een (licht) verstandelijk handicap schuldhulpverlening te moeilijk vinden. Als deze mensen in de schulden zitten is het voor hen juist moeilijk om door de verschillende instanties adequaat geholpen te worden. De informatie die ze van de professionals krijgen worden meestal onvoldoende begrepen. In veel gevallen blijkt dat de aanvraag voorschuldhulpverlening niet goed behandeld waardoor de schulden van de betrokken persoon nog groter worden.

lees verder

Mobility Mentoring : Een nieuwe methodiek voor schuldhulpverlening

11 juni 2017

Sedert enige tijd doet een nieuwe methode voor armoedebestrijding zijn intrede. Mobility Mentoring is een uit de Verenigde Staten afkomstige methode om mensen met schulden blijvend uit de armoede te halen. Inmiddels hebben veel gemeente belangstelling voor deze nieuwe interventie methode.

lees verder

Laaggeletterden vaker in de schulden

dinsdag 6 september 2016

Deze week verscheen een publicatie waarin werk gesteld dat veel met problematische schulden ook moeite hebben met lezen en schrijven. Bijna 20% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite om rond te komen en een deel ervan heeft zelfs ernstige problematische schulden.  

lees verder

Schuldenmakers steeds verder in het rood.

woensdag 25 mei 2016

De gemiddelde schuld van mensen bij de schuldhulpverlening blijft toenemen. Eind vorig jaar was de gemiddelde schuld gestegen tot het record bedrag van 43000 euro. De oorzaak van de stijging wordt verklaard door de toename van ZPP'ers die bij de schuldhulpverlening terecht komen. Ook mensen die gedwongen hun huis hebben moeten verkopen komen vaan diep in de schulden. 

lees verder

Mensen met schulden vragen nauwelijks huurverlaging aan

woensdag 13 januari 2016

In de gemeente Arnhem vragen mensen met problematische schulden nauwelijks huurverlaging aan bij de corporaties. Dit zegt Elize Sopacuwa van het Huurderhuis Arnhem in de Gelderlander. 

lees verder

Stuwmeer van onhoudbare schulden groter dan gedacht.

woensdag 2 december 2015

Het blijkt dat een deel van de Nederlandse huishoudens te kampen heeft met in het verleden opgedane schulden. In veel gevallen is de persoonlijke inkomenssituatie veranderd bijvoorbeeld als gevolg van werkeloosheid . De schulden zijn destijds aangegaan op basis een inkomensverwachting die nu niet meer reëel is. Hierdoor is het lastig om deze schulden af te betalen en ontstaan er betalingsachterstanden. Dit blijkt uit een onderzoek door de universiteit vanTilburg in opdracht van Bureau krediet Registratie (BKR). 

lees verder

Weinig huishoudens met schulden komt bij schuldhulpverlening

zaterdag 28 november 2015

Twintig procent van de huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Slechts een klein deel (5 %) van deze huishoudens zoekt daarvoor ondersteuning bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De drempel naar de schuldhulpverlening is voor de meeste huishoudens te groot. Zij blijven onzichtbaar voor de hulpverlenende instanties.

lees verder

Pagina's