Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Nieuwe richtlijnen om sneller financieel misbruik bij ouderen te signaleren

zaterdag 2 december 2017

In Nederland zijn bijna 300000 mensen die lijden aan een vorm van dementie,  zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Bij deze groep gaan de verstandelijke vermogens, zoals geheugen in een betrekkelijk korte tijd enorm achteruit. Een medicijn die dementie kan genezen is nog niet gevonden.

lees verder

Dementie oorzaak toename aantal bewindvoeringen

donderdag 16 februari 2017

Het afgelopen jaar (2016) is het aantal mensen dat onder een vorm van bewind, staan gestegen met ruim 20000 naar meer dan 320000 personen. Het gaat hierom beschermingsbewind of bewindvoering, curatele en mentorschap.  Meer dan 250000 mensen hebben een bewindvoerder of staan onder curatele omdat ze niet in staat zijn de eigen financiën te regelen. Ook dit is met ruim 20000 mensen toegenomen. Deze gegevens maakte de raad voor de rechtspraak onlangs bekend. 

lees verder

Ouderen met pensioen gaan er in 2017 het meest op achteruit

dinsdag 10 januari 2017

De inkomensplaatjes van de Nederlanders voor 2017 zijn inmiddels bekend.  Volgens het Nibud gaan de ouderen het meeste inleveren. De belangrijkste oorzaak is dat de meeste pensioenen niet geïndexeerd worden en een behoorlijke stijging van de zorgpremie. Ook zijn veel levensmiddelen duurder geworden. 

lees verder

Alzheimer Café Betuwe

maandag 7 november 2016

Bent  u een partner, familielid of mantelzorger van iemand met dementie?  Aanstaande dinsdag 15 november 2016  is er weer  een Alzheimer Café in het woonzorgcentrum Tertzio in Elst Gelderland.  Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor  iedereen die te maken krijgt  met de ziekte dementie.  Dit kan iemand zijn met beginnende dementie maar ook  familie,  mantelzorgers en vrienden . In  het Alzheimer café wordt in een informele sfeer diverse aspecten  rond het thema dementie besproken. 

lees verder

Veel senioren hebben geldzorgen

21 augustus 2016

ANBO Voorzitter wil forse verlaging van het verplichte eigen risico zorgverzekering.

lees verder

Meer dan 1 miljoen senioren zonder internet

maandag 2 maart 2015

De Nederlandse senioren maken binnen Europa het meest gebruikt van Internet. Veel Nederlandse ouderen regelen zelf online de bankzaken en doen digitaal belastingaangifte.  Toch zijn er ook meer dan 1 miljoen ouderen die geen gebruik maken van internet, waarvan zeker de helft ook in de toekomst geen gebruik zal  maken van het internet. Deze cijfers werden onlangs gepubliceerd door UNIEKBO in een onderzoek onder een grote groep Nederlandse ouderen zonder en met internet.

lees verder

Seniorbanking voor ouderen als alternatief toenemende digitalisering betalingsverkeer

vrijdag 31 januari 2014

De laatste jaren is het gebruik van fysieke betaaldiensten (zoals het betalen met de acceptgiro kaart) sterk afgenomen en wordt steeds vaker via internet betaald. Toch zijn er veel mensen die moeite hebben met de toenemende digitalisering zoals (kwetsbare) ouderen, personen met een functiebeperking en laagopgeleiden.

lees verder

Kerken verlenen steeds meer hulp aan mensen met schulden.

woensdag 30 oktober 2013

Steeds meer mensen met schulden doen een beroep op de kerk. Vanaf 2009 tot 2012 steeg het aantal hulpverzoeken met 15 procent tot meer dan 40000. De hulporganisatie kerk in actie meldt dit  in het onlangs uitgebrachte rapport ‘Armoede in Nederland 2013’

lees verder