Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Armoede blijft groeien in Nederland

vrijdag 10 februari 2017

Aantal huishoudens die 4 jaar of langer onder de inkomensgrens zaten steeg in 2015 tot meer dan 220000 huishoudens. Het inkomensplaatje van de Nederlandse huishoudens verslechtert. Het CBS maakt bekend dat het aantal huishoudens dat onder de lage inkomensgrens zit in 2015 is gestegen naar 626000 huishoudens. De inkomensgrens is gesteld voor € 1030 voor een alleenstaande en ruim € 1930 voor een gezin met 2 kinderen. Meer dan 220000 huishoudens zitten al 4 jaar of langer onder deze grens. 

lees verder

Voedselbanken hebben te weinig voedsel

vrijdag 28 maart 2014

Er zijn nu 149 voedselbanken in Nederland. Door de groeiende armoede en de economische crisis komen steeds meer mensen voor noodhulp bij de voedselbank terecht. De voedselbanken hebben momenteel de grootste moeite om alle mensen die een beroep doen op de voedselbank te helpen.

lees verder