Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Daling betalingsachterstanden zorgpremie zet door

vrijdag 12 januari 2018

Ook het afgelopen jaar (20170 is er weer een flinke daling geweest in het aantal mensen dat de zorgpremie aan de zorgverzekeraar niet meer konden betalen. Het aantal mensen dat een betalingsachterstanden van 6 maanden of langer heeft  is gedaald naar 250000 en is  sinds de invoering van de wanbetalersregeling in 2009  de laagste stand tot nu toe.  De regeling schijnt dus nu zijn vruchten af te werpen.

lees verder

Huidige wanorde met toeslagen bij belastingdienst onacceptabel

vrijdag 31 januari 2014

Bij veel bewindvoerders en budgetbeheerders stond de afgelopen weken de telefoon roodgloeiend vanwege de vele vragen omtrent de wanorde met de toeslagen bij de belastingdienst. De bewindvoerders dringen er via de media op aan om zo snel mogelijk de toeslagen weer uit te betalen.  De huidige wanorde en chaos met toeslagen is onacceptabel en moet per direct stoppen.

lees verder