Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Welkom bij de Money Managers

In Nederland is sprake van een groeiende schuldenproblematiek. Ruim 700.000 huishoudens hebben volgens onafhankelijk onderzoek van het Ministerie van SZW te maken met problematische schulden. Hierbij valt te denken aan achterstanden in de betalingen van belastingen, woonlasten, gas, licht, water, ziektekosten en telefoonrekeningen, etc.

Wie wij zijn

Money Managers is een organisatie voor het beheren van geldzaken van particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in bewindvoering, financiële hulp bij dementie, budgetbeheer en budgetcoaching.  Met Lent als onze thuisbasis is ons werkgebied de cirkel Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Den Bosch. Ons streven is om u die ondersteuning te geven die u nodig heeft. Wij brengen de problemen / schulden in kaart en kunnen betalingsregelingen treffen bij betreffende partijen. Het einddoel is een gezonde financiële situatie te creëren en te behouden.

Dit bereiken wij door onze ruime werkervaring op financieel- en administratief gebied te combineren met onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zodoende kunnen wij u optimaal ondersteunen met uw financiële situatie. Wij zijn voor u bereikbaar, houden van een persoonlijk, open en eerlijk contact waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt. En niet te vergeten: wij werken discreet en hanteren de gedragscode voor budgetbeheer.

Kortom: wij zijn er voor iedereen, waardoor u zonder enige schroom onze hulp kunt inschakelen.