Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Een werknemer met schulden ook kostenpost voor bedrijf

dinsdag 22 augustus 2017

Volgens recent onderzoek heeft meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een medewerker in dienst met grote financiële problemen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de betrokken werknemer maar kan ook van invloed zijn op zijn of haar werkzaamheden. Iemand met schulden ervaart veel stress wat vaak ernstige concentratieproblemen meebrengt. Dit kan leiden tot grote risico’s bij beroepen als politie, brandweer, artsen en verkeersleiders.

lees verder

Culemborg helpt inwoners met kleine schulden.

donderdag 17 augustus 2017

De gemeente Culemborg gaat haar inwoners helpen met het wegwerken van kleine schulden. Het gaat hier om een drie jaar durende pilot waarmee de gemeente zelf de schulden gaat overnemen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

lees verder

Gemeente Enschede haalt bakzeil inzake bewindvoering

zaterdag 5 augustus 2017

De gemeente Enschede heeft in ook hoger beroep geen gelijk gekregen van de Rechtbank. Enschede wil nadat een rechter een bewindstelling heeft toegewezen alsnog het verzoekschrift hiertoe inzien meldt de website Binnenlands bestuur. In deze zaak die al eerder bij de kantonrechter diende gaat het om een inwoner van de stad die 2 jaar geleden bij de gemeente bijzondere bijstand had aangevraagd en het beheer van het persoonsgebonden budget. De gemeente wilde alvorens ze het verzoek in behandeling zouden nemen meer informatie van de rechter waaronder het verzoekschrift tot onderbewindstelling. Bij een positief besluit wijst de rechter vervolgens een bewindvoerder die het financiële beheer gaat overnemen. De kosten voor bewindvoering moet door de gemeente worden betaald uit het uit het budget voor bijzondere bijstand. 

lees verder

Schuldhulpverlening niet voor iedereen met schulden

woensdag 12 juli 2017

Het blijkt dat bepaalde groepen  worden buitengesloten als het gaat om  de toegang tot schuldhulpverlening.  Het betreft hier mensen met een koophuis, ZZP-ers en mensen die in een echtscheidingsprocedure zitten. De ombudsman heeft zijn zorgen hierover geuit en gaat een nieuw onderzoek in stellen naar het voorkomen van deze uitsluiting.

lees verder

Jongeren met schulden in Utrecht krijgen hulp van gemeente

maandag 3 juli 2017

Gemeente Utrecht start met een schuldhulp programma om  jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar met  zware schulden  te helpen. De gemeente Utrecht komt met een pakket aan maatregelen waarbij het overnemen van de schulden een onderdeel van is.

lees verder

Schuldhulpverlening moeilijk voor verstandelijk gehandicapten

woensdag 21 juni 2017

Het blijkt dat mensen met een (licht) verstandelijk handicap schuldhulpverlening te moeilijk vinden. Als deze mensen in de schulden zitten is het voor hen juist moeilijk om door de verschillende instanties adequaat geholpen te worden. De informatie die ze van de professionals krijgen worden meestal onvoldoende begrepen. In veel gevallen blijkt dat de aanvraag voorschuldhulpverlening niet goed behandeld waardoor de schulden van de betrokken persoon nog groter worden.

lees verder

Pagina's