Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Bewindvoering

Door een ziekte zoals dementie of een beperking kunnen sommige mensen niet goed overzien welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. De rechter wijst een bewindvoerder aan als wettelijk vertegenwoordiger.  De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de geldzaken van de cliënt.  Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

De cliënt kan dat ten eerste zelf. Ook een partner, familieleden tot in de 4e graad (dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten en ook ooms en tantes) kunnen een verzoek indienen bij de rechtbank.

Bij een minderjarige kan een voogd beschermingsbewind of  bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van Justitie een verzoek tot bewindvoering doen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen, bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie teveel zouden schaden.

Na onder bewindstelling door de rechtbank gaan wij voor de cliënt aan de slag. Wel kunnen wij u in sommige gevallen u voorafgaand aan de uitspraak van de rechtbank preventief budgetbeheer aanbieden. zodat wij meteen voor u aan de slag kunnen.

Onze dienstverlening omvat:

  • het aanvragen van toeslagen;
  • verzorgen van belastingaangiftes;
  • aanvragen van bijzondere bijstand;
  • het kwijtschelding van lokale belastingen.

Money Managers heeft een ruime ervaring met bewindvoering. Hierbij staat altijd de persoonlijke benadering en respect voor de cliënt voorop.  Moneymanagers is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Deze vereniging toetst jaarlijks haar leden op kwaliteit. 

Wat kost bewindvoering?

De kosten van bewindvoering worden meestal door de gemeente vergoed in het kader van de bijzondere bijstand. Moneymanagers kan u helpen bij deze aanvraag.  Zie verder De tarieven van Money Managers voor bewindvoering 2016

Contact

Woont u in omgeving van Nijmegen, Utrecht, Ede, Den Bosch of Arnhem en heeft U vragen over bewindvoering en wat wij  daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op.