Bewindvoering Utrecht

Money Managers is de expert op het gebied van beschermingsbewind in de regio Utrecht.

Bewindvoering Utrecht

Bewindvoering is op te delen in 2 onderdelen:

  • Bewindvoering WNSP, in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WNSP);
  • Beschermingsbewind. Het betreft hier het behartigen van de financiële belangen voor mensen die als gevolg van een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie niet meer in staat zijn dit zelf te doen. 

Money Managers is gespecialiseerd in beschermingsbewind voor de regio Utrecht.

Wilt u bewindvoering in Utrecht aanvragen?

Bewindvoering in Utrecht moet u altijd aanvragen bij de kantonrechtbank Utrecht. Money Managers kunnen u ondersteunen bij de aanvraag en u verder begeleiden in het proces. De rechter beoordeelt uw bewindvoerings aanvraag op een aantal criteria. Daarna beslist de rechter of u in aanmerking komt voor bewindvoering en daarmee het beheer van uw geldzaken aan een bewindvoerder overdraagt. De rechter maakt een beschikking waarop de bewindvoerder en de cliënt staan vermeld. De bewindvoerder heeft als verplichting om ieder jaar een financieel verslag te maken. Deze stuurt hij naar de kantonrechtbank in Utrecht. De kantonrechter kan de bewindvoerder dankzij het verslag van de bewindvoerder controleren.

Wilt u meer weten over bewindvoering of beschermingsbewind. Neem contact met ons op en vraag geheel vrijblijvend om een adviesgesprek. Wij bieden een luisterend oor hebben altijd respect en begrip voor uw situatie.

Direct bewindvoering aanvragen