Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Bewindvoering aanvragen

Wilt u bewindvoering aanvragen? Bewindvoering aanvragen doet u bij de kantonrechtbank in uw arrondissement. U moet voor het aanvragen van bewindvoering  verschillende documenten invullen en indienen bij de kantonrechter.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling waar betrokkene verblijft
 • mentor of curator

Waar wordt bewindvoering aangevraagd? Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

Hoe wordt bewindvoering aangevraagd?

Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:

 • Ingevuld aanvraagformulier (downloadbaar in PDF)
 • Akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
 • Bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
 • Verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Hoe verloopt het aanvragen van bewindvoering?

De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen twee weken na de zitting een uitspraak over uw aanvraag. Money Managers ondersteunen u volledig bij het aanvragen van bewindvoering.