Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Bewindvoering Utrecht

Bewindvoering is op te delen in 2 onderdelen:

  • Bewindvoering  WNSP, in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WNSP);
  • Beschermingsbewind. Het betreft hier het behartigen van de financiële belangen voor mensen die als gevolg van een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie niet meer in staat zijn dit zelf te doen. 

Money Managers zijn zowel gespecialiseerd in bewindvoering  in het kader van de WSNP en beschermingsbewind voor  de regio Utrecht

Wilt u bewindvoering in Utrecht aanvragen?

Bewindvoering in Utrecht moet u altijd aanvragen bij de kantonrechtbank Utrecht.  Money Managers kunnen u ondersteunen bij de aanvraag en u verder begeleiden in het proces.  De rechter beoordeelt uw bewindvoerings aanvraag  op een aantal criteria.  Daarna beslist de rechter of u in aanmerking komt voor bewindvoering en daarmee het beheer van uw geldzaken aan een bewindvoerder overdraagt.  De rechter maakt een beschikking waarop de bewindvoerder en de cliënt staan vermeld.  De bewindvoerder heeft als verplichting om ieder jaar een financieel verslag te maken.  Deze stuurt hij naar de kantonrechtbank in Utrecht.  De kantonrechter kan de bewindvoerder dankzij het verslag van de bewindvoerder controleren.

Wilt u meer weten over bewindvoering  of  beschermingsbewind. Neem contact met ons op en vraag geheel vrijblijvend  om een adviesgesprek. Wij bieden een luisterend oor hebben altijd respect en begrip voor uw situatie.