22 december 2016

Steeds meer mensen in de bijstand

De mensen die gebruik maken van de Bijstand blijft groeien. Ook dit jaar (2016) is er sprake van een toename van het aantal Bijstandsgerechtigden. De toename staat in schril contrast met de groeiende economie. Het totaal aantal personen met een bijstanduitkering was begin dit jaar ongeveer 450000. Deze cijfers zijn gepubliceerd door DIVOSA in de jaarlijkse Bijstandsmonitor.

De toename van mensen in de bijstand wordt veroorzaakt doordat mensen die een werkloosheid uitkering hadden na beëindiging hiervan instromen naar de bijstand. Ook de toename van het aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus is het afgelopen jaar flink gegroeid. Uit de cijfers blijkt verder dat het vooral mensen van 45 jaar en ouder, vrouwen, allochtonen, alleenstaanden en lageropgeleiden zijn die in de bijstand zitten. Ook voor de komende jaren wordt een toename verwacht. 

Bron: De Bijstand: Volume, uitstroom en samenstelling - DIVOSA